شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

بهره برداری و کلنگ زنی از ۷ پروژه برقی در استان مرکزی

اخبار و رویدادهای فولاد برق اراک

بهره برداری و کلنگ زنی از ۷ پروژه برقی در استان مرکزی

برای این پروژه‌ها که شامل ۵ مورد بهره‌برداری و دو مورد شروع عملیات اجرایی است در مجموع ۲۴۹ میلیارد تومان هزینه شده است. این پروژه‌ها شامل بهره‌برداری پست ۶۳.۲۰ کیلوولت آوه و خط ارتباطی آن، پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی طراز ناهید ساوه، پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت شهابیه خمین (شهید والانژاد)، BAOC برق باختر و طرح‌های توسعه شبکه (افزایش ظرفیت‌ها) در استان مرکزی و همچنین شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید BAOC برق باختر و پست ۴۰۰.۶۳ کیلوولت زرندیه می‌شود.

عملیات ساخت پست ۶۳.۲۰ کیلوولت آوه و خط ارتباطی آن با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دولتی در سال ۹۶ آغاز شده که برای ۱۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم فرصت اشتغال فراهم می‌کند. ظرفیت نهایی پست، ۳۰*۲ و طول خط آن۱۰ کیلومتر است.

پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی طراز ناهید ساوه و پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت شهابیه خمین (شهید والانژاد) هم به ترتیب با ۵ و ۶ میلیارد تومان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شروع به ساخت کرده‌اند. با ظرفیت نهایی هر کدام ۱۵* ۱، پروژه نخست برای ۱۵۰۰ نفر و پروژه بعدی برای ۱۶۰۰ نفر دیگر به‌طور غیرمستقیم اشتغالزایی دارد.

همچنین BAOC برق باختر به بهره‌برداری رسید و همزمان عملیات اجرایی ساختمان جدید BAOC این شرکت آغاز شد که سرمایه‌گذاری این دو در مجموع ۳۸ میلیارد تومان است. با بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی این دو پروژه، زیرساخت کنترل شبکه برق در حوزه برق منطقه‌ای باختر مجزا و عملیات ساختمانی در مساحت ۱۰هزار متر مربع انجام می‌شود.
طرح‌های توسعه شبکه (افزایش ظرفیت‌ها) در استان مرکزی هم با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سال ۹۷ آغاز شده و شامل افزایش ظرفیت پست‌ها و توسعه فیدرخط در پست‌های موجود است. این پنج پروژه با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان، بهبود کیفیت برق و تامین نیاز مصرف مشترکان اجرا شده‌اند. در این برنامه، عملیات اجرایی پست ۴۰۰. ۶۳ کیلوولت زرندیه هم با اعتبار دولتی ۱۵۰ میلیاردتومانی آغاز شده و در سال ۱۴۰۲ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. ظرفیت نهایی این پست ۲۰۰*۲ بوده و با هدف ایجاد ظرفیت مناسب برای توسعه صنعت در شهرستان‌های ساوه، زرندیه و مامونیه اجرا می‌شود.

1399/02/21