به وب سایت شرکت فولاد برق اراک خوش آمدید.

تابلو برق ساختمانی

Building Electrical

 

تابلو برق ها در صنعت و ساختمان ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود. اما وظیفه اصلی تابلو برق ها حفاظت از مدارها و کنترل و فرمان آن ها و مدیریت توزیع برق در ساختمان و تجهیزات برقی است. این مدارها شامل المان های حفاظتی و کنترلی نظیر کلید های اتوماتیک، کلید های مغناطیسی، محافظ جان، رله های کنترلی و نمایشگر است و از مدار های برق در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار، آتش سوزی و برق گرفتگی جلوگیری می کند و راه اندازی و کنترل تجیهزات برقی را برای ما آسان تر می سازد. در ادامه انواع تابلو برق ساختمان را بررسی می کنیم.

  • تابلو برق اصلی  MD.P

  • تابلو توزیع فرعی  D.P

  • تابلو ژنراتور  ATS.P

  • تابلو جریان ضعیف

  • تابلو آسانسور

تابلو برق ساختمانی

تابلو مشاعات DP

DP

تابلو برق ساختمانی

تابلو برق اصلی MDP

MDP