شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

تابلو برق ساختمانی

Building Electrical

 

تابلو برق ها در صنعت و ساختمان ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود. اما وظیفه اصلی تابلو برق ها حفاظت از مدارها و کنترل و فرمان آن ها و مدیریت توزیع برق در ساختمان و تجهیزات برقی است. این مدارها شامل المان های حفاظتی و کنترلی نظیر کلید های اتوماتیک، کلید های مغناطیسی، محافظ جان، رله های کنترلی و نمایشگر است و از مدار های برق در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار، آتش سوزی و برق گرفتگی جلوگیری می کند و راه اندازی و کنترل تجیهزات برقی را برای ما آسان تر می سازد. در ادامه انواع تابلو برق ساختمان را بررسی می کنیم.

انواع مدل های تابلو برق ساختمانی

تابلو مشاعات DP

تابلو برق ساختمانی | DP

تابلو برق اصلی MDP

تابلو برق ساختمانی | MDP