شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

برخی مشتریان شرکت فولاد برق اراک

مجتمع نورد فولاد کسری

قزل پارک

شرکت اخوت اراک

کارخانه ذوب بریس

شرکت کمباین سازی ایران

شرکت واگن پارس اراک

شرکت آلومرول

شرکت انبوه سازان آرمان ساز مرکزی

شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

ایران خـــودرو

شهرداری اراک

دانشگاه صنعتی اراک

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

شرکت آب و فاضلاب روستایی

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شرکت آلومینیوم اراک

شرکت پتروشیمی شازند

سازمان آب و فاضلاب شهری

سازمان آب و فاضلاب شهری

شرکت ماشین سازی اراک

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت پالایش نفت شازند اراک

کلینیک بیمارستان امیرالمومنین اراک

کلینیک بیمارستان امیرالمومنین اراک

بیمارستان امیرکبیر اراک

بیمارستان امیرکبیر اراک

علوم پزشکی استان مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک