شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

تقدیر نامه ها، تاییدیه ها

گواهینامه ها تقدیر نامه ها

گواهی نامه ها

گواهینامه ISO9001:2015

استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 در شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک.

کارفرما / سازمان تایید کننده: BQS

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/06/23

گواهینامه ISO10002:2018

سیستم مدیریت شکایات و رضایت مشتری ISO10002:2018 در شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک.

کارفرما / سازمان تایید کننده: BQS

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/06/23

گواهینامه IP TEST

کارفرما / سازمان تایید کننده: E.P.I.L

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

پروانه بهره برداری

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک دارای گواهینامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/01/08

گواهینامه نمایندگی محصولات صنایع روشنایی آینده

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان نماینده انحصاری محصولات صنایع روشنایی آینده در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: صنایع روشنایی آینده

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه نمایندگی محصولات CEM

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان نماینده انحصاری محصولات ابزار دقیق و اندازه گیری کمپانی CEM در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: درخشش الکتریک بین الملل

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه نمایندگی محصولات MASTECH

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان نماینده انحصاری محصولات ابزار دقیق و اندازه گیری کمپانی MASTECH در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: درخشش الکتریک بین الملل

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه نمایندگی محصولات HYUNDAI

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات برق صنعتی هیوندای کره جنوبی در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: آرین نیرو آرا

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه عاملیت فروش محصولات الکتروکاوه

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان یکی از عاملین فروش محصولات گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه در سطح استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه نمایندگی محصولات PKC

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نماینده فروش محصولات شرکت پرتو خازن در زیمنه تجهیزات اصلاح ضریب قدرت در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: پرتو خازن

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه نمایندگی محصولات رعد

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نماینده رسمی فروش محصولات شرکت تولیدی رعد در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: شرکت تولیدی رعد

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

گواهینامه نمایندگی محصولات شیوا امواج

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نمایندگی فروش محصولات شرکت شیوا امواج در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: شرکت شیوا امواج

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

آداب و معاشرت تجاری و اداری

دریافت گواهی نامه آداب و معاشرت تجاری و اداری توسط جناب آقای صابر صالحی فر (مدیرعامل)

کارفرما / سازمان تایید کننده: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1400/06/21

گواهینامه شرکت در همایش نیروگاه های خورشیدی ایران

دریافت گواهی شرکت در سومین همایش نیروگاه های خورشیدی ایران توسط جناب مهندس صابر صالحی فر (مدیرعامل)

کارفرما / سازمان تایید کننده: لیدو پارس پارت

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1400/06/21

گواهی نامه تست تابلو 20 کیلوولت کمپکت

کارفرما / سازمان تایید کننده: E.P.I.L

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/01/08

گواهی نامه تست تابلو 20 کیلوولت کمپکت

کارفرما / سازمان تایید کننده: E.P.I.L

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/01/08

گواهی نامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

به طور کلی گواهینامه HSE به عنوان قسمتی از نظام مدیریتی کل در سازمان و شرکت ها معرفی می شود که با اهدافی نظیر: توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط مشی ایمنی های سازمانی و نیز بهداشت و محیط زیست آن فعالیت می کند. در واقع هدف از صدور و اجرای این گواهینامه این است که سازمان یا مجموعه مذکور، با ارائه یک شیوه هدف مند بر پایه استانداردهای لازم، اطمینان کافی را در کارکنان خود به وجود آورد که هیچ گونه مخاطرات بالقوه و بالفعل از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست آن ها را تهدید نخواهد کرد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/04/26

گواهی نامه اصول بازاریابی و مدیریت بازرگانی

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/04/26

گواهینامه کنفرانس مدیریت توسعه اقتصادی

کارفرما / سازمان تایید کننده: eQual

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/04/26

گواهی نامه بین المللی آموزشی مدیریت توسعه اقتصادی

کارفرما / سازمان تایید کننده: شرکت هماورد

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/04/26

تقدیر نامه ها

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران همراهی و مشارکت داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: روابط عمومی وزارت نیرو

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

تقدیرنامه چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق

کارفرما / سازمان تایید کننده:

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

تقدیرنامه سومین نمایشگاه تخصصی برق

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در سومین نمایشگاه تخصصی برق در استان مرکزی حضور فعال داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

تقدیرنامه هشتمین نمایشگاه صنعت و معدن

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در هشتمین نمایشگاه صنعت و معدن در استان مرکزی حضوری فعال داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

تقدیرنامه نمایشگاه تخصصی مهندسی برق و مدیریت انرژی

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در نمایشگاه تخصصی مهندسی برق و مدیریت انرژی در دانشگاه صنعتی اراک حضور داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: دانشگاه صنعتی اراک

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1399/03/27

تاییدیه توانیر

کسب تاییدیه از شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (تاییدیه انواع تابلوهای سنج و توزیع، تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط سنتی)

کارفرما / سازمان تایید کننده: توانیر

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1400/06/21

تاییدیه تابلو 20 کیلوولت کمپکت

کارفرما / سازمان تایید کننده: انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/01/08

لوح سپاس چهره برتر نامی صنعت و اقتصاد در سال 1400

کارفرما / سازمان تایید کننده: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

پروژه / موضوع:

تاریخ: 1401/04/26