به وب سایت شرکت فولاد برق اراک خوش آمدید.

تقدیر نامه ها، تاییدیه ها

گواهینامه ها

گواهینامه ISO9001:2015

استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 در شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک.

کارفرما / سازمان تایید کننده: BQS پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/06/23
گواهینامه ISO10002:2018

سیستم مدیریت شکایات و رضایت مشتری ISO10002:2018 در شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک.

کارفرما / سازمان تایید کننده: BQS پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/06/23
گواهینامه IP TEST

کارفرما / سازمان تایید کننده: E.P.I.L پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
پروانه بهره برداری

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک دارای گواهینامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/06/29
گواهینامه نمایندگی محصولات صنایع روشنایی آینده

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان نماینده انحصاری محصولات صنایع روشنایی آینده در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: صنایع روشنایی آینده پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه نمایندگی محصولات CEM

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان نماینده انحصاری محصولات ابزار دقیق و اندازه گیری کمپانی CEM در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: درخشش الکتریک بین الملل پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه نمایندگی محصولات MASTECH

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان نماینده انحصاری محصولات ابزار دقیق و اندازه گیری کمپانی MASTECH در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: درخشش الکتریک بین الملل پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه نمایندگی محصولات HYUNDAI

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات برق صنعتی هیوندای کره جنوبی در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: آرین نیرو آرا پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه عاملیت فروش محصولات الکتروکاوه

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک به عنوان یکی از عاملین فروش محصولات گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه در سطح استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه نمایندگی محصولات PKC

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نماینده فروش محصولات شرکت پرتو خازن در زیمنه تجهیزات اصلاح ضریب قدرت در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: پرتو خازن پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه نمایندگی محصولات رعد

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نماینده رسمی فروش محصولات شرکت تولیدی رعد در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: شرکت تولیدی رعد پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
گواهینامه نمایندگی محصولات شیوا امواج

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک نمایندگی فروش محصولات شرکت شیوا امواج در استان مرکزی می باشد.

کارفرما / سازمان تایید کننده: شرکت شیوا امواج پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27

تاییدیه و تقدیرنامه مشتریان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران همراهی و مشارکت داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: روابط عمومی وزارت نیرو پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
تقدیرنامه چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق

کارفرما / سازمان تایید کننده: پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
تقدیرنامه سومین نمایشگاه تخصصی برق

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در سومین نمایشگاه تخصصی برق در استان مرکزی حضور فعال داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
تقدیرنامه هشتمین نمایشگاه صنعت و معدن

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در هشتمین نمایشگاه صنعت و معدن در استان مرکزی حضوری فعال داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27
تقدیرنامه نمایشگاه تخصصی مهندسی برق و مدیریت انرژی

شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک در نمایشگاه تخصصی مهندسی برق و مدیریت انرژی در دانشگاه صنعتی اراک حضور داشته است.

کارفرما / سازمان تایید کننده: دانشگاه صنعتی اراک پروژه / موضوع: تاریخ: 1399/03/27