به وب سایت شرکت فولاد برق اراک خوش آمدید.

پروژه ها

ساخت تابلوهای توزیع و بانک خازن 2500 آمپر و تابلوهای هواساز کارخانه سیگارسازی کردستان

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق پرس های هیدرولیک و ضربه ای شرکت اخوت

ساخت تابلوی 2500آمپری بیمارستان ولی عصر اراک

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای بیمارستان امیرکبیر اراک

طراحی و ساخت تابلوهای برق و روشنایی تونل چالوس

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق بیمارستان آشتیان