شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

پروژه ها

ساخت تابلوهای برق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (شهر آفتاب) ساخت تابلوهای برق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (شهر آفتاب)
ساخت تابلوهای برق پروژه های شرکت سرمایه گذاری پارس مسکن الوند ساخت تابلوهای برق پروژه های شرکت سرمایه گذاری پارس مسکن الوند
ساخت تابلوی کمپکت مجهز به سکسیونر موتوردار شرکت ماشین سازی اراک ساخت تابلوی کمپکت مجهز به سکسیونر موتوردار شرکت ماشین سازی اراک
طراحی و ساخت تابلوهای سافت استارت آب و فاضلاب شهری و روستایی طراحی و ساخت تابلوهای سافت استارت آب و فاضلاب شهری و روستایی
طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خط نورد سرد گارد ریل شرکت پارس گالوانیزه طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خط نورد سرد گارد ریل شرکت پارس گالوانیزه
نصب و راه اندازی بانک خازن کوره های قـوس الکتـریکی شـرکـت ذوب آهـن بـریـس خـمین نصب و راه اندازی بانک خازن کوره های قـوس الکتـریکی شـرکـت ذوب آهـن بـریـس خـمین
طراح، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو درایو 37KW زیمنس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی طراح، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو درایو 37KW زیمنس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
ساخت تابلوهای بانک خازن 100KVAR شرکـت پـتروشیمی مــاهشهر ساخت تابلوهای بانک خازن 100KVAR شرکـت پـتروشیمی مــاهشهر
ساخت تابلوهای سافت استارت 110KW پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) ساخت تابلوهای سافت استارت 110KW پالایشگاه نفت امام خمینی (ره)
ساخت تابلوی 20KV و احداث پست 1250KVA دانـشگاه آزاد اسـلامی ساخت تابلوی 20KV و احداث پست 1250KVA دانـشگاه آزاد اسـلامی
تعمیر تابلوهای کشویی فشار ضعیف شـرکت خطـوط لوله نفت تعمیر تابلوهای کشویی فشار ضعیف شـرکت خطـوط لوله نفت
ساخت تابلوی 20KV شـرکـت مـاشـین سـازی اراک ساخت تابلوی 20KV شـرکـت مـاشـین سـازی اراک
ساخت تابلوی موتورخانه ساختمان H شرکت پتروشیمی شازند ساخت تابلوی موتورخانه ساختمان H شرکت پتروشیمی شازند
ساخت تابلوی واحد بـوتاکلر شـرکت پتروشیمی شازند ساخت تابلوی واحد بـوتاکلر شـرکت پتروشیمی شازند
احداث پست هوایی 315KVA شرکت پتروشیمی شازند احداث پست هوایی 315KVA شرکت پتروشیمی شازند
سـاخت تـابلـوی شـالتـر شـرکت پـتروشیمی شازند سـاخت تـابلـوی شـالتـر شـرکت پـتروشیمی شازند
بررسی و تحقیقات بر روی اتوماسیون پست های برق توسط سیستم SICAM PAS شرکت زیمنس بررسی و تحقیقات بر روی اتوماسیون پست های برق توسط سیستم SICAM PAS شرکت زیمنس
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و تأسیسات الکتریکی شهرک صنعتی خیرآباد تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و تأسیسات الکتریکی شهرک صنعتی خیرآباد
راه اندازی خط تولید کود شیمیایی(گرانول) زندان کارون اهواز، پالاد شیمی اراک، آبادان و خمین راه اندازی خط تولید کود شیمیایی(گرانول) زندان کارون اهواز، پالاد شیمی اراک، آبادان و خمین
طراحی و ساخت تابلو برق سیستم کنترل دور انتقال پودر پـتروشیمی شازند طراحی و ساخت تابلو برق سیستم کنترل دور انتقال پودر پـتروشیمی شازند
طراحی و ساخت تابلو برق سیستم کنترل واحد BD PBR پـتروشیمی شازند طراحی و ساخت تابلو برق سیستم کنترل واحد BD PBR پـتروشیمی شازند
طراحی و اجرای بخشی از عملیات برق رسـانی شـرکت واگـن پـارس اراک طراحی و اجرای بخشی از عملیات برق رسـانی شـرکت واگـن پـارس اراک
ساخت و نصب برج های روشنایی شرکت پتروشیمی شـهرستان کـرمانشاه ساخت و نصب برج های روشنایی شرکت پتروشیمی شـهرستان کـرمانشاه
طراحی و محاسبات روشنایی زمین چمن ورزشگاه کارخانه آلـومینیوم اراک طراحی و محاسبات روشنایی زمین چمن ورزشگاه کارخانه آلـومینیوم اراک
راه اندازی بخشی از خط تولـید مـوتور پـژو 405 در شرکت ایران خـودرو راه اندازی بخشی از خط تولـید مـوتور پـژو 405 در شرکت ایران خـودرو
راه اندازی خط تولید آلومینیوم شرکت ماهد آلومینیوم اراک راه اندازی خط تولید آلومینیوم شرکت ماهد آلومینیوم اراک
نصب برج های روشنایی شهرک مدنی شهرستان اندیمشک نصب برج های روشنایی شهرک مدنی شهرستان اندیمشک
راه انـدازی خط تولـید نورد گرم مجتمع نورد فولاد کسری راه انـدازی خط تولـید نورد گرم مجتمع نورد فولاد کسری
ساخت و نصب برج های روشنایی شرکت پتروشیمی شازند ساخت و نصب برج های روشنایی شرکت پتروشیمی شازند
طـراحـی و اجـرای بـرق رسـانـی شـرکـت حـنیفــرام طـراحـی و اجـرای بـرق رسـانـی شـرکـت حـنیفــرام
طراحی و احداث پست (20KV) پاساژ شرکت گیجین پیچ اراک طراحی و احداث پست (20KV) پاساژ شرکت گیجین پیچ اراک
پيـمانکـار مـنتـخـب شـرکت تـوزيع بـرق اسـتان مـرکزي پيـمانکـار مـنتـخـب شـرکت تـوزيع بـرق اسـتان مـرکزي
عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت PROGRESS GENERA TRADING L.T.D در شرکت کنیا عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت PROGRESS GENERA TRADING L.T.D در شرکت کنیا
ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف، فشار متوسط (20KV) و بانک خازنی زندان خرم آباد ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف، فشار متوسط (20KV) و بانک خازنی زندان خرم آباد
ساخت کلیه تابلوهای برق واحدهای مسکونی شرکت جهاد خانه سازی اراک ساخت کلیه تابلوهای برق واحدهای مسکونی شرکت جهاد خانه سازی اراک
ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانـک خـازنـی شــرکت آبـزیــان اراک ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانـک خـازنـی شــرکت آبـزیــان اراک
طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی محور اراک – راهجرد (شرکت شهاب نیرو خرم) طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی محور اراک – راهجرد (شرکت شهاب نیرو خرم)
طراحی و ساخت تابلوهای شـالتری 630آمـپر جـهت شـرکت تـوزیـع برق سـاوه طراحی و ساخت تابلوهای شـالتری 630آمـپر جـهت شـرکت تـوزیـع برق سـاوه
ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانک خازنی شـرکت جــامی قطعـه اراک ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانک خازنی شـرکت جــامی قطعـه اراک
ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانـک خازنی شـرکت روییـن سـاز امـین ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانـک خازنی شـرکت روییـن سـاز امـین
ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط (20KV) مجتمع نورد فولاد کسری ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط (20KV) مجتمع نورد فولاد کسری
صادرات تیرهای روشنایی و تابلوهای برق به کشور عراق صادرات تیرهای روشنایی و تابلوهای برق به کشور عراق
طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق بیمارسـتان آشتیان طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق بیمارسـتان آشتیان
طـراحی و ساخـت تابلوهـای برق گلـخانه ازبکـستان طـراحی و ساخـت تابلوهـای برق گلـخانه ازبکـستان
ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهر جـدید امـیرکبیر ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهر جـدید امـیرکبیر
ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهرسـتان الیـگودرز ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهرسـتان الیـگودرز
ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهرک صنـعتی خمین ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهرک صنـعتی خمین
ساخت تابلوهای برق پروژه کوی کـوثر بنیـاد مسکن امام (ره) ساخت تابلوهای برق پروژه کوی کـوثر بنیـاد مسکن امام (ره)
ساخت تابلوهاي برق تعاوني مـسـکن مـاشيـن سـازي اراک ساخت تابلوهاي برق تعاوني مـسـکن مـاشيـن سـازي اراک
ساخت تابلوهای برق پروژه مهروماه شرکت آرمـان‌سازمرکزی ساخت تابلوهای برق پروژه مهروماه شرکت آرمـان‌سازمرکزی
ساخت تابلوهای برق شـــهـرک خـــودرو اراک ساخت تابلوهای برق شـــهـرک خـــودرو اراک
ساخت تابلوهای برق پروژه تعاونی مسکن اساتید دانشگاه آزاد ساخت تابلوهای برق پروژه تعاونی مسکن اساتید دانشگاه آزاد
ساخت تابلوهای برق پروژه تعاونی مسکن نـظام‌مهندسی اراک ساخت تابلوهای برق پروژه تعاونی مسکن نـظام‌مهندسی اراک
ساخت تابلوهای توزیع و بانک خازن 2500 آمپر و تابلوهای هواساز کارخانه سیگارسازی کردستان ساخت تابلوهای توزیع و بانک خازن 2500 آمپر و تابلوهای هواساز کارخانه سیگارسازی کردستان
طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق پرس های هیدرولیک و ضربه ای شرکت اخوت طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق پرس های هیدرولیک و ضربه ای شرکت اخوت
ساخت تابلوی 2500آمپری بیمارستان ولی عصر اراک ساخت تابلوی 2500آمپری بیمارستان ولی عصر اراک
طراحی و ساخت کلیه تابلوهای بیمارستان امیرکبیر اراک طراحی و ساخت کلیه تابلوهای بیمارستان امیرکبیر اراک
طراحی و ساخت تابلوهای برق و روشنایی تونل چالوس طراحی و ساخت تابلوهای برق و روشنایی تونل چالوس
طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق بیمارستان آشتیان و بسیاری دیگر... طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق بیمارستان آشتیان و بسیاری دیگر...