به وب سایت شرکت فولاد برق اراک خوش آمدید.

پروژه ها

ساخت تابلوهای برق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (شهر آفتاب)

ساخت تابلوهای برق پروژه های شرکت سرمایه گذاری پارس مسکن الوند

ساخت تابلوی کمپکت مجهز به سکسیونر موتوردار شرکت ماشین سازی اراک

طراحی و ساخت تابلوهای سافت استارت آب و فاضلاب شهری و روستایی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خط نورد سرد گارد ریل شرکت پارس گالوانیزه

نصب و راه اندازی بانک خازن کوره های قـوس الکتـریکی شـرکـت ذوب آهـن بـریـس خـمین

طراح، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو درایو 37KW زیمنس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

ساخت تابلوهای بانک خازن 100KVAR شرکـت پـتروشیمی مــاهشهر

ساخت تابلوهای سافت استارت 110KW پالایشگاه نفت امام خمینی (ره)

ساخت تابلوی 20KV و احداث پست 1250KVA دانـشگاه آزاد اسـلامی

تعمیر تابلوهای کشویی فشار ضعیف شـرکت خطـوط لوله نفت

ساخت تابلوی 20KV شـرکـت مـاشـین سـازی اراک

ساخت تابلوی موتورخانه ساختمان H شرکت پتروشیمی شازند

ساخت تابلوی واحد بـوتاکلر شـرکت پتروشیمی شازند

احداث پست هوایی 315KVA شرکت پتروشیمی شازند

سـاخت تـابلـوی شـالتـر شـرکت پـتروشیمی شازند

بررسی و تحقیقات بر روی اتوماسیون پست های برق توسط سیستم SICAM PAS شرکت زیمنس

تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و تأسیسات الکتریکی شهرک صنعتی خیرآباد

راه اندازی خط تولید کود شیمیایی(گرانول) زندان کارون اهواز، پالاد شیمی اراک، آبادان و خمین

طراحی و ساخت تابلو برق سیستم کنترل دور انتقال پودر پـتروشیمی شازند

طراحی و ساخت تابلو برق سیستم کنترل واحد BD PBR پـتروشیمی شازند

طراحی و اجرای بخشی از عملیات برق رسـانی شـرکت واگـن پـارس اراک

ساخت و نصب برج های روشنایی شرکت پتروشیمی شـهرستان کـرمانشاه

طراحی و محاسبات روشنایی زمین چمن ورزشگاه کارخانه آلـومینیوم اراک

راه اندازی بخشی از خط تولـید مـوتور پـژو 405 در شرکت ایران خـودرو

راه اندازی خط تولید آلومینیوم شرکت ماهد آلومینیوم اراک

نصب برج های روشنایی شهرک مدنی شهرستان اندیمشک

راه انـدازی خط تولـید نورد گرم مجتمع نورد فولاد کسری

ساخت و نصب برج های روشنایی شرکت پتروشیمی شازند

طـراحـی و اجـرای بـرق رسـانـی شـرکـت حـنیفــرام

طراحی و احداث پست (20KV) پاساژ شرکت گیجین پیچ اراک

پيـمانکـار مـنتـخـب شـرکت تـوزيع بـرق اسـتان مـرکزي

عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت PROGRESS GENERA TRADING L.T.D در شرکت کنیا

ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف، فشار متوسط (20KV) و بانک خازنی زندان خرم آباد

ساخت کلیه تابلوهای برق واحدهای مسکونی شرکت جهاد خانه سازی اراک

ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانـک خـازنـی شــرکت آبـزیــان اراک

طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی محور اراک – راهجرد (شرکت شهاب نیرو خرم)

طراحی و ساخت تابلوهای شـالتری 630آمـپر جـهت شـرکت تـوزیـع برق سـاوه

ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانک خازنی شـرکت جــامی قطعـه اراک

ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و بانـک خازنی شـرکت روییـن سـاز امـین

ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط (20KV) مجتمع نورد فولاد کسری

صادرات تیرهای روشنایی و تابلوهای برق به کشور عراق

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق بیمارسـتان آشتیان

طـراحی و ساخـت تابلوهـای برق گلـخانه ازبکـستان

ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهر جـدید امـیرکبیر

ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهرسـتان الیـگودرز

ساخت تابلوهای برق ایستگاه تصفیه آب شهرک صنـعتی خمین

ساخت تابلوهای برق پروژه کوی کـوثر بنیـاد مسکن امام (ره)

ساخت تابلوهاي برق تعاوني مـسـکن مـاشيـن سـازي اراک

ساخت تابلوهای برق پروژه مهروماه شرکت آرمـان‌سازمرکزی

ساخت تابلوهای برق شـــهـرک خـــودرو اراک

ساخت تابلوهای برق پروژه تعاونی مسکن اساتید دانشگاه آزاد

ساخت تابلوهای برق پروژه تعاونی مسکن نـظام‌مهندسی اراک

ساخت تابلوهای توزیع و بانک خازن 2500 آمپر و تابلوهای هواساز کارخانه سیگارسازی کردستان

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق پرس های هیدرولیک و ضربه ای شرکت اخوت

ساخت تابلوی 2500آمپری بیمارستان ولی عصر اراک

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای بیمارستان امیرکبیر اراک

طراحی و ساخت تابلوهای برق و روشنایی تونل چالوس

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق بیمارستان آشتیان و بسیاری دیگر...