به وب سایت شرکت فولاد برق اراک خوش آمدید.

بانک خازنی چیست؟

اخبار و رویدادهای فولاد برق اراک

بانک خازنی چیست؟

در صنعت بیشتر بارها از نوع سلفی مقاومتی هستند.منظور از بارهای سلفی یعنی موتورها الکتریکی ،ترانسها،کوره های القایی ، لامپهای گازی و حتی مبدلهای قدرت مثل یکسو سازهای تریستوری که مدار کموتاسیون نیز دارند

سلف خاصیت جالبی دارد.در یک چهارم از شکل موج سینوسی برق ، جریانی را از شبکه برق می کشد و در یک چهارم بعدی آن را به شبکه برق پس می دهد.سفل این جریان را می شکد تا فقط یک میدان مغناطیسی ایجاد کند.مثلا در موتورهای سه فاز روتور قفسه ای میدان مغناطیسی ایجاد کند تا روتور بتواند بچرخد.یا مثلا در ترانسها یک میدان مغناطیسی برای کوپل اولیه و ثانویه جهت کاهش یا افزایش ولتاژ یا جریان ایجاد می کند.

خوب حالا هر جا جریانی وجود دارد توانی هم خواهیم داشت.در واقع حاصل ضرب جریان در ولتاژ توان خواهد بود.این توان را توان راکتیو نام گذاری می کنیم یعنی توان غیر حقیقی و یا به عبارتی توانی که مصرف واقعی تجهیزاتی مثل موتورها نیست. بلکه از شبکه گرفته می شود و سپس به شبکه بر می گردد.

بانک خازنی

یعنی سلف تمایل دارد بین خودش و شبکه برق همیشه یک بده و بستان توان وجود داشته باشد و این مورد زمانی که خاصیت سلفی یک کارگاه زیاد می شود اصلا خوب نیست.

شبکه برق بایستی این توان راکتیو را تامین کند و این توان هزینه بر خواهد بود.

بحث فقط تامین توان نیست بلکه انتقال توان نیز هست.گفتیم جریان برای این توان خواهیم داشت پس جریان شبکه افزایش خواهد یافت و این افزایش جریان یعنی افزایش تلفات سیم ها.

نکته دیگر اینکه جریانی که افزایش پیدا میکند بایستی از کابلها و سیم هایی با سطح مقطع بیشتری عبور کند و این یعنی هزینه سیم و کابل بیشتر.

 

1398/09/24