شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

آزمایشگاه

توانمندی ها و پتانسیل های شرکت فولاد برق اراک

 

در شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک، تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری به صورت دوره ای و طبق برنامه ای مدون برای کالیبراسیون به مراجع معتبر ارسال می شوند و همچنین آزمایشگاه رنگ و آزمایشگاه فشار قوی این شرکت علاوه بر رفع نیازهای کیفی شرکت، در جهت ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه به صورت آموزشی در اختیار دانشجویان محترم قرار گرفته می شود.

آزمایشگاه فشار ضعیف و فشار متوسط