شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

مانور مشترک با شرکت توزیع استان مرکزی

اخبار و رویدادهای فولاد برق اراک

مانور مشترک با شرکت توزیع استان مرکزی

گزارش تصویری مانور مشترک شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک و شرکت توزیع استان مرکزی

 

در این مانور مشترک تابلو های توزیع فرسوده بانک ملی ایران و سازمان صنایع و معادن استان مرکزی، تعویض و تابلو توسعه پذیر ساخت شرکت فنی مهندسی فولاد برق اراک جایگزین آن شد.

در ادامه گزارش تصویری از مراحل تعویض و جای گذاری تابلو جدید را مشاهده می کنید:

 

   

   

1398/09/23