شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

چارت سازمانی

چارت سازمانی


حسین صالحی فر - رئیس هیئت مدیره

 

 

رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس حسین صالحی فر

        رئیس اسبق واحد برق کارخانه واگن پارس اراک

 

 


 

 

مدیر عامل: آقای مهندس صابر صالحی فر

کارشناسی ارشد برق قدرت از دانشگاه کاشان

 

 


میثاق بوالحسنی - فنی مهندسی

 

 

واحد طراحی و مهندسی: آقای مهندس میثاق بوالحسنی

کارشناسی برق قدرت از دانشگاه آزاد بروجرد