به وب سایت شرکت فولاد برق اراک خوش آمدید.

نصب و راه اندازی پست های توزیع 20 کیلو ولت

خدمات پیمانکاری فولاد برق اراک

پست های توزیع برق

پست توزیع برق با توجه به نوع و هدف آن می تواند شکل های متفاوتی داشته باشد. به صورت کلی پست توزیع مکانی است که در آن تجهیزات اتصال به شبکه فشار متوسط وجود داشته باشند. با توجه به نوع پست ممکن است در آن از ترانسفورماتور، تابلوهای توزیع فشار ضعیف و غیره نیز استفاده شده باشد. یک پست توزیع می تواند به منظور ایجاد شرایط کلید زنی، تحویل انرژی با ولتاژ فشار متوسط و یا تبدیل آن به ولتاژ فشار ضعیف احداث شده باشد. پست های فشار متوسط به صورت هوایی، زمینی، کیوسک، دفنی، پدمانتد و ... قابل اجرا هستند. برای احداث این پست ها از دیاگرام های مختلفی مانند ساختمان، محل قرارگیری تجهیزات، مدار قدرت به صورت تک خطی، درگاه های ورودی و خروجی کابل ها، سیستم های حفاظتی، ارت، روشنایی، تهویه، نمای ظاهری تابلوها و... استفاده می شود.

 

بخش های اصلی پست:

 

مشترکین دریافت کننده ی توان به صورت فشار متوسط معمولا با عنوان ولتاژ اولیه شناخه می شوند. مشترکین ولتاژ اولیه نیاز به یک پست اصلی برای دریافت انرژی دارند که ممکن است از نظر ظاهری و تجهیزات به روش های مختلفی اجرا می شوند. در هر پست توزیع اصلی پنج بخش وجود دارد که عبارتند از:

1- ملزومات اتصال به شبکه فشار متوسط

2- حفاظت از تأسیسات

3- ملزومات تغذیه و حفاظت ترانسفورماتور کاهنده نصب شده

4- ملزومات تغذیه و حفاظت شبکه متوسط داخلی

5- لوازم اندازه گیری جهت محاسبه انرژی مصرفی

از این رو پست های توزیع اصلی را میتوان به حالت های زیر تقسیم بندی کرد:

الف) یک دستگاه ترانفروماتور MV/LV با لوازم اندازه گیری LV

ب) یک دستگاه ترانسفورماتور MV/LV با لوازم اندازه گیری MV

ج) چند دستگاه ترانسفورماتور MV/LV نصب شده در پست اصلی

د) چند دستگاه ترانسفورماتور MV/LV نصب شده در پست داخلی

 

شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک با دارا بودن تأییدیه و مجوزهای مکفی، قادر به نصب و راه اندازی انواع پست های برق فشار متوسط 20 کیلو ولت می باشد. شما می توانید در گالری تصاویر نمونه پروژه های انجام شده توسط این شرکت را مشاهده فرمائید.