شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

Renewable Energy

کارشناسان، انرژی را موتور محرکه توسعه همه جانبه اقتصادی در تمام کشورها می‌دانند و چگونگی استفاده از منابع انرژی در دسترس را عمده ترین عامل توسعه اقتصادی جوامع پس از نیروی انسانی به شمار می‌آورند. نگرانی درباره تغییرات زیست محیطی در کنار قیمت روزافزون سوخت های فسیلی باعث وضع قوانینی می‌شود که بهره‌برداری و تجاری سازی منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می‌کنند. استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر با یک چالش عمده روبروست و آن هم قیمت تمام شده بالای انرژی حاصل از آنهاست. تکنولوژی استفاده از انرژی های‌تجدیدپذیر نسبتاً  نو بوده و پرداختن به این انرژی‌ها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن آنها امری اجتناب ناپذیر برای هر ملتی است. متخصصین و برنامه ریزان انرژی در دنیا اتفاق نظر دارند که انرژی های تجدیدپذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا برای تأمین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند.


نصب نیروگاه خورشیدی 10KW/h

نصب نیروگاه خورشیدی 10KW/h آنگرید در روستای شهرجرد از توابع شهرستان اراک

نصب نیروگاه خورشیدی 15KW/h

نصب  و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات - امام زاده شاهسواران اراک

نصب نیروگاه خورشیدی 20KW/h

نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات - شهرداری اراک

 

 

بخش بندی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر